Wat is lichaamsgerichte psychotherapie?

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie?

Lichaamsgerichte psychotherapie, ook wel substantiële psychotherapie genoemd, omvat een reeks manieren om met mentaal welzijn om te gaan die de betekenis van het lichaam erkennen bij het vormgeven van onze levenservaring en het lichaam effectief gebruiken in de behandeling als bron van gegevens en een aanwinst voor herstel. De gevoelens, gevoelens en drijvende krachten die uit het lichaam naar boven komen, vormen een fundamenteel onderdeel van onze levenservaring, maar we onderwerpen ze regelmatig, snijden ze af of herinneren ze ons niet vanwege onze fysiologische en mentale aanpassingen aan de beperkingen van onze toestand.

Werken met het lichaam in psychotherapie opent een overvloed aan keuzes voor begrip, het ervaren en herstellen dat traditionele gespreksbehandeling vaak ongeschikt is om aan te boren vanwege de controle van de kennis over onderscheidingsvermogen en verbale articulatie, de taak van het lichaam bij het maken van de fysieke indrukken die zijn de basis van gevoel en de taak van het lichaam om een ​​solide spanning te behouden die onze karakterologische reacties op onze toestand vasthoudt en versterkt. Lichaamsgerichte psychotherapie moedigt ons aan om onze belangen te behartigen door ons te helpen diepgaand bewust te worden van onze echte sensaties, gevoelens en motivaties, net als onze gevoelens, overwegingen en gedrag.

Lichaamsgerichte psychotherapie doet dit in hoge mate door middel van mindfulness, activiteit en middelen. Mindfulness ontstaat bij lichaamsgerichte psychotherapie door te filteren en zaken als sensaties, sentimenten, gevoelens, adem en druk te volgen. Activiteit communiceert motivaties, ontlast druk of verstrakking en bouwt of ontlaadt vitaliteit door middel van vestiging, ontwikkeling en articulatie. Lichaamgerichte psychotherapie instrueert klanten exponentieel om hun lichaam te waarderen en te gebruiken als een troef voor veiligheid, kracht en genot.

Gedurende de hele procedure van lichaamspsychotherapie wordt de klant gecoördineerd om een ​​groeiende vertrouwdheid te creëren met hun substantiële sensaties en ontmoetingen. Als klant van lichaamsgerichte psychotherapie zul je je steeds meer bewust worden van hoe je inademt, beweegt, praat en waar je gevoelens in je lichaam ervaart. Dit is nuttig vanuit verschillende perspectieven.

Gevoelens zijn psychologische vertalingen van emoties die voortkomen uit echte reacties op upgrades. Omdat gevoelens worden voortgebracht uit substantiële sensatie, geeft het opbouwen van een meer prominente aandacht voor echte sensaties ons een aanzienlijk snellere, significantere en genuanceerder ervaring en begrip van onze gepassioneerde ontmoetingen en de neiging die ze creëert dan door simpelweg psychologisch werk denkbaar is.

Lichaamsgerichte psychotherapie leidt de aandacht van de klant naar knusheid en verstrakking die gevoelens, gevoelens, imperativiteit verstoren en de klant opsluiten in een beperkt voorbeeld van zien en reageren op hun toestand.

Het maakt opmerkzaamheid over de ervaring of overtuiging die een specifieke aanscherping, drive of sensatie veroorzaakte en stelt de klant in staat om het gemak van de overtuiging voor hen in het heden opnieuw te onderzoeken op een substantieel meer basaal niveau dan denkbaar is door praten.

Bekendheid met echte sensaties brengt ons bovendien in contact met ons normale ritme van ademen, bewegen, handelen en herstellen. Door in het tempo van deze regelmatige ritmes te bewegen, kunnen ons lichaam, onze hersenen en onze geest zo bekwaam werken als onder de omstandigheden mag worden verwacht, wat ons in staat stelt om de problemen des te beter te beheersen, helpt bij het herstellen en draagt ​​bij aan onze ontwikkeling en vooruitgang.

Mindfulness-oefeningen zijn vooral nuttig voor het overzien van nervositeit, scheiding en impulsen.

Een Body Centered Psychotherapist staat ook klaar om de klant te helpen bij het gebruik van ontwikkeling en fysieke articulatie in de behandeling. Dit kan bijvoorbeeld een mandaat zijn met behulp van bio-energetische posities en activiteiten of desensibilisatie en opwerking van oogontwikkeling, fysiek contact opnemen, bijvoorbeeld in Reichian spierbeschermingscontrole, of niet-orde zijn, bijvoorbeeld in Authentic Movement, en tal van varianten in het midden.

Het gebruik van fysieke articulatie creëert een opmerkelijkere bekendheid met fysieke sensatie en drijvende krachten.

Ontlading en vernauwing in het lichaam

Ontslagletselreacties in het sensorische systeem en de spieren van het lichaam

Kan vitaliteit samenbrengen of ontladen

Ontwikkeling en fysieke articulatie kunnen een nuttige troef zijn om tijdens ons leven door regio’s te reizen waar we vastzitten, bijvoorbeeld wanneer we worstelen met ellende, spanning, verwonding, eindeloze kwelling en impulsen.

Lichaamsgerichte psychotherapie leidt de aandacht van de klant naar een uitgebreid cluster van sensaties en ontwikkelingen die kunnen veranderen in een verbazingwekkende bron van vastberadenheid, scherpzinnigheid en genot voor de klant. Klanten die Body Centered Psychotherapy hebben gebruikt als een manier om te recupereren, zien hun lichaam vaak als een gigantische aanwinst voor hen buiten de behandeling. Het bewustzijn en de bekwaamheden gecreëerd in Body Centered Psychotherapy kunnen worden ingevuld als:

Een bron van vestiging en vitaliteit van de leidinggevenden om onbehagen, somberheid en spanning te beheersen

Een beschermde basis en bron van intensiteit voor het verwezenlijken van uw fantasieën

Een aanwinst voor data, instinct en scherpzinnigheid die onze bruisende psyche regelmatig negeert

Een kolossale bron van genot en gelukzaligheid.

Een gids voor het ontdekken van de eigenlijke manier terwijl het verkennen van lastige vooruitgang en aanpassingen, bijvoorbeeld relatieproblemen, beroepsveranderingen, seksuele persoonlijkheidsproblemen, seksuele karakterproblemen en aanpassing aan pijn en ongeluk.

Het is ook enorm belangrijk voor klanten die gefocust zijn om voorbij het doel te gaan om normaal “gezond” te zijn en die meer aandacht moeten creëren en een meer prominent gevoel van vreugde en voldoening in hun leven moeten bereiken.

Lichaamsgerichte psychotherapie omvat tal van structuren die variëren van een diepgaand mandaat tot volledig niet-richtinggevend, waaronder veel lichamelijk contact tussen specialist en klant tot helemaal geen of met gebruikmaking van expliciete activiteiten en voorbeden tot het uitsluitend concentreren op adem of echte ervaring. Een paar modaliteiten, bijvoorbeeld Bio-energetische analyse, Hakomi-methode of EMDR, zijn uitzonderlijk mentaal, terwijl andere, bijvoorbeeld Feldenkrais-methode of Rolfing steeds meer op rugwrijven of actief herstel lijken; weer andere, bijvoorbeeld, Authentic Movement zijn progressief vrijwel hetzelfde als move.

Sommige activiteitenmodaliteiten, zoals yoga, qigong en kendo, zijn af en toe gedelegeerde lichaamsgerichte psychotherapie, maar werken met vergelijkbare standaarden en kunnen een aantal vergelijkbare resultaten opleveren. Binnen de omvang van lichaamsgerichte psychotherapie is een uitgebreide keuzemogelijkheid voor klanten om over te kijken. Over het algemeen ontwikkelt de aandacht voor zichzelf gecreëerd door lichaamsgerichte psychotherapie ons intellectuele begrip van onszelf, geeft ons een rijk en lonend begrip van onszelf en andere mensen, een sterke basis voor stabiliteit en ontwikkeling, en een buitengewone bron van dynamische invloed , vreugde en essentieelheid.